Prezentujemy oficjalne oświadczenie MKS-u Dąbrowa Górnicza w sprawie Samuela Dowera.

Miejski Klub Sportowy Dąbrowa Górnicza S.A. informuje, że w związku z niestawieniem się Samuela Dowera  w klubie we wskazanym terminie i nieprzystąpieniem do treningów w okresie przygotowawczym, zarząd klubu nakłada na zawodnika karę zawieszenia na czas nieokreślony.

Samuel Dower jako powód swojej nieobecności w klubie we wskazanym terminie podał problem z niezaleczoną kontuzją, wymagającą natychmiastowej rehabilitacji. Jednak mimo wystosowania oficjalnego pisma klub do dziś nie otrzymał dokumentacji medycznej, a sam zawodnik nie odpowiedział na pismo drogą oficjalną, nie podając żadnego formalnego uzasadnienia swojej absencji. To oznacza złamanie zapisów kontaktu zawartego na sezon 2016/2017.

Z uwagi na zaistniałą sytuację Miejski Klub Sportowy Dąbrowa Górnicza S.A. przystępuje do procedury rozwiązania kontraktu z winy zawodnika.