MARCIN MACH

KIEROWNIK KLUBU

MAGDALENA OSOWSKA

DYREKTOR  BIURA ZARZĄDU

MACIEJ KIC

MARKETING MANAGER
MEDIA MANAGER

MACIEJ JANKOWSKI

KIEROWNIK DRUŻYNY
SPIKER