MARCIN MACH

KIEROWNIK KLUBU

MAGDALENA OSOWSKA

DYREKTOR ZARZĄDU

MACIEJ JANKOWSKI

MEDIA MANAGER

DOROTA MURSKA

FOTOGRAF
TEAM MANAGER

MACIEJ KIC

MARKETING MANAGER