MARCIN MACH

KIEROWNIK KLUBU

MAGDALENA OSOWSKA

DYREKTOR  BIURA ZARZĄDU

SONIA GRZĄŚ

MEDIA MANAGER

MACIEJ JANKOWSKI

KIEROWNIK DRUŻYNY
SPIKER