Wnioski o akredytacje jednorazowe prosimy o wysyłać na adres mailowy media@mksdabrowa.pl

W każdym składanym wniosku muszą zostać podane następujące dane:
– imię i nazwisko
– nazwa redakcji
– rodzaj akredytacji (PRESS lub FOTO)
– nr. telefonu
– mecz, na który wniosek jest składany