Polityka Prywatności

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w związku z naszą współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

Administratorem Twoich danych osobowych jest MKS Dąbrowa Górnicza S.A. z siedzibą pod adresem: Aleja Róż 3 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.

Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegóły Dotyczące Klauzul Przetwarzania Danych Osobowych w Odpowiednich Przypadkach:
–Klauzula Informacyjna Dla Pracownika Zatrudnionego Na Umowę o Pracę.
–Klauzula Informacyjna Dla Kontrahentów (Umowa Zlecenie/O Dzieło).
–Klauzula Informacyjna Dla Klientów oraz Współpracowników Handlowych.
– Podstawy Prawne Zezwalające Na Przetwarzanie Danych Osobowych.