Po porodzie u Michaliny Hofler zdiagnozowano wylew. Następnie na jakiś czas nastąpiło zahamowanie rozwoju psychospołecznego. Niedawno u dziewczynki zdiagnozowano padaczkę, zaburzenia integracji sensorycznej, brak mowy czynnej, całościowe zaburzenia rozwoju oraz dysbiozę jelit. Aktualnie Michalina leczy się pod opieką Instytutu Integracji Medycznej Arcana w Piasecznie. Przez pedagoga oraz matkę jest uczona porozumiewania się za pomocą gestów z Makatonu.

Podczas meczu z PGE Turowem Zgorzelec, na rzecz Michaliny odbędzie się zbiórka. Na dzień obecny dziewczynka potrzebuje dwóch badań zagranicznych związanych z dysbiozą jelit, których koszt wynosi 3820 zł. Ponadto potrzeba wykonać panel genetyczny na mutację genu mfthr oraz wykupić dodatkową rehabilitację i terapię z neurologopedy. Zachęcamy wszystkich kibiców do pomocy!