MARCIN MACH

KIEROWNIK KLUBU

MAGDALENA MICHALSKA – OSOWSKA

MARKETING MANAGER

DR ZBIGNIEW GRZYWNOWICZ

LEKARZ DRUŻYNY

MACIEJ JANKOWSKI

MEDIA MANAGER