MARCIN MACH

KIEROWNIK KLUBU

PIOTR LAUBE

KIEROWNIK DRUŻYNY

MARCIN CIEŃCIAŁA

DYREKTOR SPORTOWY

MAGDALENA MICHALSKA – OSOWSKA

MARKETING MANAGER

DR ZBIGNIEW GRZYWNOWICZ

LEKARZ DRUŻYNY