MARCIN MACH

KIEROWNIK KLUBU

MAGDALENA OSOWSKA

DYREKTOR  BIURA ZARZĄDU

MACIEJ KIC

KIEROWNIK DRUŻYNY
MARKETING MANAGER

MACIEJ JANKOWSKI

MEDIA MANAGER